Nowy Zarząd NZS SGH

 

10 maja 2019r., wolą Walnego Zebrania Członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wybrany został nowy Zarząd Organizacji Uczelnianej na kadencję 2019/2020.

W skład nowego zarządu weszli:

Paweł Kościński – Przewodniczący

Kornelia Bąk – Sekretarz

Katarzyna Rożek – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów

Anna Świerczakowska – Wiceprzewodnicząca ds. Projektów

Martyna Jóźwik – Wiceprzewodnicząca ds. Partnerów

Aleksandra Wirth – Wiceprzewodnicząca ds. HR

Wiktor Zowczak – Wiceprzewodniczący ds. Promocji