NZS w Polsce

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją działającą w skali ogólnopolskiej – jesteśmy obecni na ponad 25 uczelniach w całym kraju. W Warszawie, poza SGH, działają jeszcze 3 organizacje uczelniane NZS.