Wampiriada

Już od 16 lat Niezależne Zrzeszenie Studentów współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, promując wśród studentów honorowe oddawanie krwi. W Polsce krew jest potrzebna średnio co 15 sekund, tymczasem jej jednorazowe oddanie może uratować życie trzech osób!

Naszym głównym celem jest długofalowa zmiana w świadomości studentów i młodych ludzi, a także zebranie jak największej ilości krwi podczas samej akcji. Staramy się ze wszystkich sił odczarować temat honorowego krwiodawstwa dla całego społeczeństwa i zwalczać mity dotyczące oddawania krwi – uważamy, że nie powinno ono budzić obaw, ale być czymś powszechnym i naturalnym.

Znajdź Wampiriadę na

Koordynator Jan Śliwiński

jan.sliwinski@nzs.org.pl