Odkrycie Rynku

Odkrycie Rynku to projekt o zasięgu ogólnopolskim skierowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu start-upów i przygotować się do prowadzenia własnej działalności.

Pomysł na Odkrycie Rynku pojawił się pod wpływem obserwacji rynku pracy. Stopa bezrobocia wśród osób po studiach w Polsce jest bardzo wysoka, a dodatkowo studenci mają obawy przed zakładaniem własnych firm.Misją konkursu jest propagowanie przedsiębiorczości wśród osób młodych i ukazanie im najlepszych technik biznesowych. Cel osiągamy poprzez przeprowadzenie serii warsztatów oraz case study, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody.

W trakcie trwania projektu będą organizowane wykłady, podczas których doświadczeni prelegenci podzielą się z uczestnikami ciekawymi i przydatnymi informacjami dotyczącymi prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zostanie również zorganizowana gra symulacyjna, podczas której uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, będą mogli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę. Projekt zakończy się galą, a zwycięzcy zostaną nagrodzeni między innymi e-bookami czy słuchawkami. 

Znajdź Odkrycie Rynku na

Koordynator Mark Patapovich