Zarząd NZS SGH

Zarząd Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kadencja 2023/24:

zou-13

Oskar Śliwka

Przewodniczący

oskar.sliwka@nzs.org.pl

508 176 703

zou-27

Rafał Wyszyński

Sekretarz

rafal.wyszynski@nzs.org.pl

537 413 869

zou-33

Dominik Telakowiec

Wiceprzewodniczący 
ds. Finansów

dominik.telakowiec@nzs.org.pl

697 378 429

zou-5

Marta Pawlak

Wiceprzewodnicząca
ds. Projektów

marta.pawlak@nzs.org.pl

518 764 684

zou-35

Karolina Przygodzka

Wiceprzewodnicząca
ds. PR

karolina.przygodzka@nzs.org.pl

508 605 120

zou-17-szusti

Natalia Szuster

Wiceprzewodnicząca
ds. HR

natalia.szuster@nzs.org.pl

791 332 696

Image (4)

Magdalena Kilka

Wiceprzewodnicząca
ds. Partnerów

magda.kilka@nzs.org.pl

886 330 417

Komisja Rewizyjna Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kadencja 2023/24:

Image (5)

Kacper Jasiński

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rewizyjnej

kacper.jasinski@nzs.org.pl

 

Image (6)

Olga Śladowska

Członek Komisji Rewizyjnej

olga.sladowska@nzs.org.pl

Image (7)

Kornelia Bąk

Członek Komisji Rewizyjnej

kornelia.bak@nzs.org.pl

Image (8)

Aleksandra Gawryła

Członek Komisji Rewizyjnej

aleksandra.gawryla@nzs.org.pl