Zarząd NZS SGH

Zarząd Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kadencja 2023/24:

D56_0334

Maria Pańkowska

Przewodnicząca

maria.pankowska@nzs.org.pl

513 875 221

D56_0414

Jakub Rząsa

Sekretarz

jakub.rzasa@nzs.org.pl

693 042 305

D56_0022

Filip Skalski

Wiceprzewodniczący 
ds. Finansów

filip.skalski@nzs.org.pl

697 378 429

IMG_1666

Aleksandra Semkowicz

Wiceprzewodnicząca
ds. Projektów

aleksandra.semkowicz@nzs.org.pl

730 853 170

D56_0037 (1)

Aleksandra Skotnica

Wiceprzewodnicząca
ds. PR

aleksandra.skotnica@nzs.org.pl

882 788 109

D56_0298

Marcel Majchrowski

Wiceprzewodniczący
ds. HR

marcel.majchrowski@nzs.org.pl

781 555 585

D56_0444

Joanna Zygmunt

Wiceprzewodnicząca
ds. Partnerów

joanna.zygmunt@nzs.org.pl

502 860 237

Komisja Rewizyjna Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kadencja 2023/24:

Image (5)

Kacper Jasiński

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rewizyjnej

kacper.jasinski@nzs.org.pl

 

Image (6)

Olga Śladowska

Członek Komisji Rewizyjnej

olga.sladowska@nzs.org.pl

Image (7)

Kornelia Bąk

Członek Komisji Rewizyjnej

kornelia.bak@nzs.org.pl

Image (8)

Aleksandra Gawryła

Członek Komisji Rewizyjnej

aleksandra.gawryla@nzs.org.pl