Zarząd NZS SGH

Zarząd Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kadencja 2021/22:

zarzad

Dawid Świadkowski

Przewodniczący

dawid.swiadkowski@nzs.org.pl

661 217 100

zarzad-3-updated

Paulina Pasik

Sekretarz

paulina.pasik@nzs.org.pl

502 765 115

zarzad-8 - Copy

Alicja Wiligórska

Wiceprzewodnicząca
ds. PR

alicja.wiligorska@nzs.org.pl

660 142 443

zarzad-4

Olga Jacniacka

Wiceprzewodnicząca 
ds. Finansów

olga.jacniacka@nzs.org.pl

783 388 211

zarzad-5 - Copy

Piotr Holeniewski

Wiceprzewodniczący
ds. HR

potr.holeniewski@nzs.org.pl

661 077 943

zarzad-6 - Copy

Emilia Kubicz

Wiceprzewodnicząca
ds. Projektów

emilia.kubicz@nzs.org.pl

721 590 249

zarzad-7 - Copy

Adam Stachowicz

Wiceprzewodniczący
ds. Partnerów

adam.stachowicz@nzs.org.pl

572 841 751

Komisja Rewizyjna Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kadencja 2021/22:

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rewizyjnej

Wiktor Zowczak

wiktor.zowczak@nzs.org.pl

788 702 235

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Jan Puzio

jan.puzio@nzs.org.pl

rpt

Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Żebrowska

agnieszka.zebrowska@nzs.org.pl

 

zdjprof

Członek Komisji Rewizyjnej

Kacper Łubiński

kacper.lubinski@nzs.org.pl