Zarząd NZS SGH

Zarząd Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kadencja 2019/20:

_6100145

Paweł Kościński

Przewodniczący

pawel.koscinski@nzs.org.pl

792 277 732

 

_6100249

Kornelia Bąk

Sekretarz

kornelia.bak@nzs.org.pl

535 912 606

 

_6100146

Wiktor Zowczak

Wiceprzewodniczący
ds. Promocji

wiktor.zowczak@nzs.org.pl

788 702 235

 

_6100226

Katarzyna Rożek

Wiceprzewodnicząca
ds. Finansów

katarzyna.rozek@nzs.org.pl

885 798 600

 

_6100065

Aleksandra Wirth

Wiceprzewodnicząca
ds. HR

aleksandra.wirth@nzs.org.pl

531 256 365

 

_6100051

Anna Świerczakowska

Wiceprzewodnicząca
ds. Projektów

anna.swierczakowska@nzs.org.pl

667 955 984

 

_6108007

Dominika Zdunek

Wiceprzewodnicząca
ds. Partnerów

dominika.zdunek@nzs.org.pl

783 761 074

 

Komisja Rewizyjna Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kadencja 2019/20:

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rewizyjnej

Magdalena Ziemba

magdalena.ziemba@nzs.org.pl

500 323 353

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Kasprzyk

jerzy.kasprzyk@nzs.org.pl

509 993 416

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Anita Boba

anita.boba@nzs.org.pl

691 652 331

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Maciej Łopusiński

maciej.lopusinski@nzs.org.pl

507 106 687