Zarząd NZS SGH

Zarząd Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej

kadencja 2017/18:

        
        

Przewodniczący

Michał Walnik

michal.walnik@nzs.org.pl

696 981 706

        
        

Sekretarz

Anna Świerczakowska

anna.swierczakowska@nzs.org.pl

 667 955 984

Wiceprzewodnicząca ds. Finansów

Joanna Skarul

joanna.skarul@nzs.org.pl

698 323 187

Wiceprzewodnicząca ds. Partnerów i Grantów

Klaudia Hanusko

klaudia.hanusko@nzs.org.pl

 882 027 787

Wiceprzewodnicząca ds. Promocji

Justyna Redestowicz

justyna.redestowicz@nzs.org.pl

508 622 060

Wiceprzewodniczący ds. HR

Maciej Wielechowski

maciej.wielechowski@nzs.org.pl

 510 657 005

 

Komisja Rewizyjna Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej

kadencja 2017/18:

 

         

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Marzena Wojtkowiak

marzena.wojtkowiak@nzs.org.pl

660 754 667

Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Bielacka

ania.bielacka@nzs.org.pl

602 607 574

Członek Komisji Rewizyjnej

Maciej Groszyk

maciej.groszyk@nzs.org.pl

665 738 944