Zarząd NZS SGH

Zarząd Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej

Kadencja 2019/20:

Przewodniczący

>

Paweł Kościński

pawel.koscinski@nzs.org.pl

793 277 732

<style="allign:center;">

Sekretarz

Kornelia Bąk

kornelia.bak@nzs.org.pl

535 912 606

Wiceprzewodnicząca ds. Finansów

Katarzyna Rożek

katarzyna.rozek@nzs.org.pl

885 798 600

Wiceprzewodnicząca ds. Projektów

Anna Świerczakowska

anna.swierczakowska@nzs.org.pl

667 955 984

Wiceprzewodnicząca ds. Partnerów

Dominika Zdunek

dominka.zdunek@nzs.org.pl

783 761 074

Wiceprzewodnicząca ds. HR

Aleksandra Wirth

aleksandra.wirth@nzs.org.pl

531 256 365

Wiceprzewodniczący ds. Promocji

Wiktor Zowczak

wiktor.zowczak@nzs.org.pl

788 702 235

Komisja Rewizyjna Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej

kadencja 2019/20:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Magdalena Ziemba

magdalena.ziemba@nzs.org.pl

500 323 353

Członek Komisji Rewizyjnej

Anita Boba

anita.boba@nzs.org.pl

691 652 331

Członek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Kasprzyk

jerzy.kasprzyk@nzs.org.pl

509 993 416

Członek Komisji Rewizyjnej

Maciej Łopusiński

maciej.lopusinski@nzs.org.pl

507 106 687

</style="allign:center;">