Bardzo Kulturalna Komisja

Bardzo Kulturalna Komisja to najbardziej kulturalny projekt, w którym zajmujemy się kulturą na różnych płaszczyznach oraz integrujemy ludzi wokół tej tematyki.

Czym byłaby sztuka, gdyby nie było komu o niej opowiedzieć, podzielić się wrażeniami i emocjami, skonfrontować różne punkty widzenia? Wsiąkamy w kulturę, obcujemy z nią, piszemy o niej i mówimy, a to wszystko w towarzystwie – to sedno naszego działania. Zorganizowani w ramach NZS SGH, rozszerzamy zainteresowanie wyższą kulturą wśród studentów i nie tylko, organizując regularnie wyjścia do teatrów, muzeów, galerii, na koncerty – oto nasza misja.

 

Koordynator:

 

Klaudia Flis

klaudia.flis@nzs.org.pl

724 814 544