Nowy Zarząd NZS SGH

11 maja 2018r., wolą Walnego Zebrania Członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wybrany został nowy Zarząd Organizacji Uczelnianej na kadencję 2018/2019.

W składzie Zarządu znaleźli się:

Klaudia Hanusko – Przewodnicząca

Paulina Żelechowska – Sekretarz

Joanna Skarul – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów

Ewa Dziubińska – Wiceprzewodnicząca ds. Projektów

Martyna Mahlik – Wiceprzewodnicząca ds. Promocji

Magdalena Ziemba – Wiceprzewodnicząca ds. HR