Historia NZS SGH

 

Powstanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów w ówczesnej Szkole Głównej Planowania i Statystyki miało miejsce jesienią 1980 roku. Impulsem dla stworzenia takich struktur na uczelni były porozumienia sierpniowe, które zalegalizowały w sierpniu 1980 roku NSZZ „Solidarność”.  Głównym celem NZS SGPiS było przeprowadzenie reformy politycznej i dydaktycznej. Inną formą działalności ówczesnych członków było samokształcenie społeczno-historyczne w duchu demokratyzacji reszty społeczności akademickiej.

 

Działacze organizacji szybko zdobyli zaufanie innych studentów zdobywając wszystkie 12 mandatów dostępne dla studentów do Senatu uczelni. NZS SGPiS podjął ścisłą współpracę z pracownikami SGPiS oraz z innymi organizacjami studenckimi, takimi jak: Socjalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich, które postanowiły wspierać proces demokratyzacji Polski. Zbierając wokół siebie tak szerokie grono, łatwiejsze stało się promowanie SGPiS jako uczelni wspierającej dążenia do zasadniczych reform PRL.

Proces integracji środowisk akademickich przebiegał bardzo w rozmaity sposób. Organizowane mecze towarzyskie, wspólne wyjazdy z NSZZ „Solidarność” oraz dyskusje z zapraszanymi przedstawicielami opozycji. Wszystkie te inicjatywy biły rekordy popularności.

Proces integracji środowisk akademickich przebiegał bardzo w rozmaity sposób. Organizowane mecze towarzyskie, wspólne wyjazdy z NSZZ „Solidarność” oraz dyskusje z zapraszanymi przedstawicielami opozycji. Wszystkie te inicjatywy biły rekordy popularności.

Jesienią 1981 roku, NZS wraz z innymi organizacjami wzięło udział w strajku, sprowokowanym wydarzeniami bydgoskimi (brutalne użycie siły wobec działaczy NSZZ „Solidarność” przez milicję. Strajk skończył się w grudniu 1981 roku, jeszcze w tym samym miesiącu został ogłoszony Stan Wojenny, a SGPiS została zmuszona zawiesić swoją działalność dydaktyczną. Jednak życie studenckie nie zamarło, a integracja środowisk opozycyjno-demokratycznych wraz z NZS wciąż trwała.

 

Dzisiaj, pod zmienioną nazwą uczelni, NZS SGH wciąż kultywuje takim wartościom jak wolność i demokracja, jednocześnie starając się zachowywać wymiar apartyjny. Od kiedy Rzeczpospolita Polska przeszła reformę ustrojową, NSZ SGH skupia się na działalności charytatywnej, biznesowej, edukacyjnej i sportowej. W naszej organizacji znajdzie się miejsce dla każdego, kto lubi być aktywnym społecznie i przy okazji chciałby nauczyć się jak być liderem danej społeczności, co może mieć niebagatelne znaczenie przy tworzeniu własnego biznesu lub szukaniu miejsca na rynku pracy. Wierzymy, że przez nasze działaniu przyczyniamy się do budowania przyszłości dla naszego kraju.

Wzorem starszych kolegów, nie zaprzestaliśmy integracji wewnątrz środowiska akademickiego, zwłaszcza wśród nowo przyjętych studentów. Do 2012 roku, wraz z Samorządem Studentów organizowaliśmy obozy zerowe Wetlina dla studentów pierwszego roku. Od 2013 zapraszamy na nasz własny obóz zerowu Projekt Zero(dawniej Obóz Zerowy Kacwin). Studenci mają wtedy szansę zapoznać się z atmosferą uczelni, jej studentami i możliwościami jakie oferują uczelniane organizacje studenckie.