Nowy Zarząd NZS SGH

  10 maja 2019r., wolą Walnego Zebrania Członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wybrany został nowy Zarząd Organizacji Uczelnianej na kadencję 2019/2020. W skład nowego zarządu weszli: Paweł Kościński – Przewodniczący Kornelia Bąk – Sekretarz Katarzyna Rożek – Wiceprzewodnicząca ds. Finansów Anna Świerczakowska – Wiceprzewodnicząca ds. Projektów …