Zjazd Komisji Krajowej NZS w Białymstoku

Tym razem Zjazd Komisji Krajowej NZS odbył się w Białymstoku.

Po otwarciu obrad Komisja Krajowa zagłosowała za uchwałą upamiętniającą strajki studenckie z marca 1968 roku. W czasie obrad przeprowadzono kilka debat dotyczących m.in. zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto zostały zaprezentowane dwa nowe programy NZS. Pierwszy z nich, Kultura dla Studentów, ma na celu zwiększyć udział studentów w kulturze wyższej. Badania przeprowadzone przez Centrum Analiz NZS wykazały, że udział ten jest niewielki, jednocześnie studenci są zainteresowani jego zwiększeniem. W ramach programu zostanie nawiązana współpraca zarówno z instytucjami kulturalnymi, jak i z uczelniami, tak aby zapewnić studentom jak najwięcej różnorodnych możliwości udziału w kulturze. Drugi z programów to Studenckie Prace. Celem programu jest zidentyfikowanie problemów, z jakimi spotykają się studenci na rynku pracy, w szczególności w przypadku praktyk i staży. Praktyki i staże mogą mieć ogromną wartość edukacyjną, niestety często studenci nie są z nich zadowoleni. Po przeprowadzeniu badań we współpracy z NSZZ „Solidarność” zostaną podjęte działania mające na celu poprawę sytuacji.