Niewalne Zebranie Członków 2017

Dnia 15 grudnia odbyło się Niewalne Zebranie Członków NZS SGH. Jest to coroczne spotkanie wszystkich członków naszej organizacji podczas którego podsumowujemy pierwsze półrocze.

Spotkaliśmy się w dużym gronie, by wspólnie podyskutować o tym co się dzieje w NZS SGH. Podczas Zebrania grono naszych członków powiększyło się o nowe osoby, dodatkowo wyróżniliśmy naszych najaktywniejszych działaczy. Koordynatorzy wszystkich projektów zaprezentowali przebieg swoich projektów i opowiedzieli o swoich sukcesach. Na koniec każdy z członków Zarządu przedstawił podsumowanie swojej działalności i przedstawił plany na przyszłe półrocze.

Po prawie obradowaniu wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek do Warszawskiego Flipa na Mokotowie.