Obrady Komisji Krajowej w Siedlcach – 8-10.12.2017

Przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów z osiemnastu polskich miast spotkali się w miniony weekend w Poznaniu. Był to pierwszy w tym roku akademickim Zjazd Komisji Krajowej NZS. W zjeździe wzięła udział również reprezentacja NZS SGH.

Kluczowym punktem obrad Komisji Krajowej jest przedstawienie i ocena dotychczasowych działań Zarządu i Zespołu Krajowego. Ponadto podczas obrad przegłosowana została Uchwała Niezależnego Zrzeszenia Studentów w rocznicę strajków studenckich w Siedlcach oraz Uchwała Komisji Krajowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Mimo grudniowej chłodnej aury, przedstawiciele NZS w Siedlcach przyjęli nas wyjątkowo ciepło. Dziękujemy!