Zarząd NZS SGH

Zarząd Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej, kadencja 2017/18:

 

Michał Walnik

Przewodniczący

michal.walnik@nzs.org.pl

696 981 706

Anna Świerczakowska

Sekretarz

anna.swierczakowska@nzs.org.pl

 667 955 984

Joanna Skarul

Wiceprzewodnicząca ds. Finansów

joanna.skarul@nzs.org.pl

698 323 187

 

Klaudia Hanusko

Wiceprzewodnicząca ds. Partnerów i Grantów

klaudia.hanusko@nzs.org.pl

 882 027 787

Justyna Redestowicz

Wiceprzewodnicząca ds. Promocji

justyna.redestowicz@nzs.org.pl

508 622 060

Maciej Wielechowski

Wiceprzewodniczący ds. HR

maciej.wielechowski@nzs.org.pl

 510 657 005

 

Komisja Rewizyjna NZS SGH 2017/2018:

 

Marzena Wojtkowiak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

marzena.wojtkowiak@nzs.org.pl

660 754 667

Anna Bielacka

Członek Komisji Rewizyjnej

ania.bielacka@nzs.org.pl

602 607 574

Maciej Groszyk

Członek Komisji Rewizyjnej

maciej.groszyk@nzs.org.pl

665 738 944