Patroni Medialni

Nasi Patroni to zasłużone media, z którymi bardzo chętnie współpracujemy przy większości naszych projektów. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia ich w internecie.

 

 płyń POD PRĄD

Magazyn studencki „płyń POD PRĄD” uwzględniając potrzeby studentów, kreuje, inspiruje, pobudza, edukuje, informuje i pomaga odnaleźć własną wartość, nadzieję, sens i cel w codzienności.

Magazyn jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim rozdawanym na uczelniach i w akademikach. Najbardziej jest znany z wydawania raz w roku numeru specjalnego o nazwie STARTER skierowanego do studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie.

„płyń POD PRĄD” powstało w 1997 roku z inicjatywy grupy studentów z Politechniki Gdańskiej. Pierwszy numer gazety był powielony na ksero w ilości 500 egzemplarzy. Obecnie nakład dochodzi do 40 000 egzemplarzy i jest rozdawany na uczelniach wyższych pięciu miast akademickich: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Warszawie.