Business Potential Discovery

Business Potential Discovery jest spółką partnerską konsultantów z dużym doświadczeniem biznesowym w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Świadczy profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe i coachingowe w obszarach zarządzania strategicznego, kierowania zespołami, zarządzania projektami i budowania relacji biznesowych.

MISJA BPD Sp. z o. o.: Przyczyniamy się do osiągania celów biznesowych i osobistych przez menedżerów i ich organizacje. Osiągamy to poprzez pomoc naszym Klientom w odkrywaniu ich potencjału, inspirowanie do ciągłego rozwoju oraz wsparcie doradcze w realizowanych przedsięwzięciach. Najważniejszymi wartościami są dla nas: zaufanie oraz skuteczność działania. 

Zapraszamy: www.bpd.pl